Ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά κόστη στους υπεραγώγιμους Μαγνητικούς Τομογράφους είναι του υγρού ηλίου.

Τα τελευταία χρόνια η τιμή του υγρού ηλίου (LHe), λόγω της παγκόσμιας μείωσης της παραγωγής, έχει πολλαπλασιαστεί με αποτέλεσμα να έχει γίνει ο κρισιμότερος παράγοντας βιωσιμότητας ενός υπεραγώγιμου συγκροτήματος MRi.

Η Radstar Medical Solutions είναι πιστοποιημένη από μεγάλους οίκους του εξωτερικού στη χρήση και επίβλεψη των κρυογόνων. Είτε ο μαγνητικός σας είναι μηδενικής κατανάλωσης, είτε όχι, διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και τη τεχνογνωσία για αδιάλειπτη επιτήρηση όλων των παραμέτρων του κρυοστάτη οποιουδήποτε τύπου υπεραγώγιμου Μαγνητικού Τομογράφου.

Σας παρέχουμε μηνιαίες στατιστικές της λειτουργίας των ψυκτικών και της απόδοσής τους έτσι ώστε να προλαμβάνονται δυσλειτουργίες που θα οδηγήσουν σε απώλεια  του πολύτιμου αναλωσίμου.
Η απομακρυσμένη παρακολούθηση μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε συμβόλαιο συντήρησης του εξοπλισμού αλλά και ανεξάρτητα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τη καλύτερη δυνατή λύση για τον εξοπλισμό σας

Θέλετε να σας καλέσουμε;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα σας καλέσουμε εμείς για να κουβεντιάσουμε το ενδιαφέρον σας.

Ευχαριστούμε! Το αίτημα σας στάλθηκε.
Σφάλμα! Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα.